Uncategorizedการกำหนดความยาวเสาเข็ม

ความยาวของเสาเข็มขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

  • น้ำหนักบรรทุกของอาคาร
  • ลักษณะชั้นดินและความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดิน
  • ระดับน้ำใต้ดิน

โดยหลักการแล้ว ความยาวของเสาเข็มควรลึกลงไปจนอยู่ในชั้นดินที่มีความแข็งแรงสูงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลการเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring log)  หากชั้นดินที่มีความแข็งแรงสูงอยู่ลึกลงไปมาก จำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่มีความยาวมากตามไปด้วย ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฐานรากสูงขึ้น

การเลือกขนาดเสาเข็ม

ขนาดของเสาเข็มขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

  • ความยาวของเสาเข็ม
  • น้ำหนักบรรทุกของอาคาร
  • แรงต้านทานปลายเสาเข็ม

โดยหลักการแล้ว เสาเข็มควรมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารได้ โดยพิจารณาจากการคำนวณกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม หากเสาเข็มมีขนาดเล็กเกินไป อาจทำให้เสาเข็มไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารได้ ซึ่งอาจทำให้อาคารเกิดการทรุดตัวได้

สรุปง่ายๆได้ว่า การเจาะสำรวจชั้นดิน การกำหนดความยาวเสาเข็ม และการเลือกขนาดเสาเข็ม มีความเกี่ยวข้อและสัมพันธ์กัน โดยกระบวนการเหล่านี้ล้วนความสำคัญต่อการออกแบบฐานรากที่เหมาะสมกับอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อเรา

บริษัท เดอะไพล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

108/1 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel: 099-285-5819

Email: thepile.engineering@gmail.com

Website: www.thepileengineering.com

Facebook page: www.facebook.com/thepileengineering