Uncategorizedเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ประเภทต่างๆ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ผลิตขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเหล็กเสริมภายในเสาเข็มจะได้รับการอัดแรงด้วยเครื่องจักร เพื่อให้เสาเข็มมีกำลังรับน้ำหนักที่สูง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะของเสาเข็มและวิธีการผลิต ดังนี้

ประเภทตามลักษณะของเสาเข็ม

  • เสาเข็มรูปตัวไอ (I-pile) เป็นเสาเข็มที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เสาเข็มรูปตัวไอมีกำลังรับน้ำหนักสูง แข็งแรงทนทาน และสะดวกในการก่อสร้าง
  • เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน (square pile) เป็นเสาเข็มที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการเสาเข็มที่มีขนาดและน้ำหนักมาก เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่อยู่ภายใน เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตันมีกำลังรับน้ำหนักสูงมาก แต่มีน้ำหนักมากเช่นกัน จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด
  • เสาเข็มรูปสามเหลี่ยม (triangle pile) เป็นเสาเข็มที่มีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการเสาเข็มที่มีขนาดและน้ำหนักเบา เช่น งานต่อเติมอาคาร งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร หรืองานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด เสาเข็มรูปสามเหลี่ยมมีกำลังรับน้ำหนักปานกลาง แต่มีน้ำหนักเบา จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด
  • เสาเข็มกลม (round pile) เป็นเสาเข็มที่มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการเสาเข็มที่มีกำลังรับน้ำหนักสูงมาก เช่น เสาเข็มรับน้ำหนักบรรทุกของสะพาน เสาเข็มรับน้ำหนักของตึกสูง หรือเสาเข็มรับน้ำหนักของโรงกลั่นน้ำมัน เสาเข็มกลมมีกำลังรับน้ำหนักสูงมาก แต่มีน้ำหนักมากเช่นกัน จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด

ประเภทตามวิธีการผลิต

  • เสาเข็มตอก (driven pile) เป็นเสาเข็มที่ผลิตขึ้นจากแบบหล่อชั่วคราว จากนั้นจึงนำไปตอกลงไปในดินด้วยเครื่องจักร เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เสาเข็มตอกเป็นวิธีการผลิตเสาเข็มที่รวดเร็วและสะดวก แต่อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนได้
  • เสาเข็มเจาะ (bored pile) เป็นเสาเข็มที่ผลิตขึ้นจากการเจาะรูลงไปในดิน จากนั้นจึงเทคอนกรีตลงไปในรู เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่จำกัด เช่น งานต่อเติมอาคาร งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร หรืองานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด เสาเข็มเจาะเป็นวิธีการผลิตเสาเข็มที่สะดวกและสะอาด แต่อาจใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่าเสาเข็มตอก
  • เสาเข็มไมโครไพล์ (micropile) เป็นเสาเข็มขนาดเล็กที่มีความยาวไม่เกิน 3 เมตร เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่จำกัด เช่น งานต่อเติมอาคาร งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร หรืองานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด เสาเข็มไมโครไพล์เป็นวิธีการผลิตเสาเข็มที่สะดวกและรวดเร็ว แต่มีกำลังรับน้ำหนักไม่สูงมากนัก

ข้อดีของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

มีกำลังรับน้ำหนักสูง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมีกำลังรับน้ำหนักสูงมาก เนื่องจากเหล็กเสริมภายในเสาเข็มได้รับการอัดแรงด้วยเครื่องจักร ทำให้เสาเข็มสามารถรองรับน้ำหนักของอาคารได้อย่างปลอดภัย แข็งแรงทนทาน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมีความแข็งแรงทนทานสูง เนื่องจากคอนกรีตและเหล็กเสริมมีความแข็งแรงสูง ทำให้เสาเข็มสามารถใช้งานได้ยาวนาน สะดวกในการก่อสร้าง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสามารถผลิตได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากสามารถใช้เครื่องจักรในการผลิตได้ ทำให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา ช่วยลดการทรุดตัวของอาคาร เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงช่วยกระจายน้ำหนักของอาคารลงสู่ชั้นดินที่แข็งแรงกว่า ทำให้ดินบริเวณรอบๆ เสาเข็มไม่ทรุดตัวลง

ข้อเสียของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

มีราคาสูงกว่าเสาเข็มประเภทอื่นๆ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมีราคาสูงกว่าเสาเข็มประเภทอื่นๆ เนื่องจากใช้เหล็กเสริมและคอนกรีตคุณภาพสูงในการผลิต ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน การตอกเสาเข็มอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอาคารหรือบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และอาคารที่มีน้ำหนักมาก เนื่องจากมีกำลังรับน้ำหนักสูง แข็งแรงทนทาน และสะดวกในการก่อสร้าง

ติดต่อเรา

บริษัท เดอะไพล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

108/1 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel: 099-285-5819

Email: thepile.engineering@gmail.com

Website: www.thepileengineering.com

Facebook page: www.facebook.com/thepileengineering