Uncategorizedเสาเข็ม หัวใจสำคัญของสิ่งปลูกสร้าง

เสาเข็มเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว  เสาเข็มนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการรับและถ่ายเทน้ำหนัก ในบทความนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติและความสำคัญของเสาเข็ม

การติดตั้งเสาเข็มนั้นถือเป็นขั้นตอนแรกของงานก่อสร้าง และเสาเข็มนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ช่วยทำการถ่ายน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ลงสู่ชั้นดิน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักและสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความแข็งแรงและมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ โดยเฉพาะในการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีน้ำหนักมาก หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรง มีอัตราการทรุดตัวต่ำ ด้วยเหตุนี้การเลือกใช้เสาเข็มที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ประเภทของเสาเข็มแต่ละชนิด

ด้วยความต้องการในการรับน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันของสิ่งปลูกสร้างแต่ละชนิด และข้อจำกัดต่างๆในการติดตั้งและขนส่ง ทำให้ในท้องตลาดมีเสาเข็มที่หลากหลายทั้งขนาด รูปทรงและชนิดต่างๆมากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละสภาพพื้นที่หน้างาน ในบทความนี้จะขอขยายความในส่วนของเสาเข็มตอก ไม่รวมเสาเข็มเจาะ โดยเสาเข็มชนิดนี้โดยปกติจะทำการผลิตในโรงงาน มีการกำหนดสเปกและควบคุมการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด มีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและมีวิศวกรรับรอง หลังจากทำการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วจะทำการขนส่งไปสู่หน้างาน ซึ่งโดยปกติจะไม่ทำการหล่อหรือทำการผลิตที่หน้างานเพื่อควบคุมคุณภาพเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด เสาเข็มชนิดตอกที่นิยมในปัจจุบัน อาทิเช่น เสาเข็มเหล็ก, เสาเข็มคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยม, เสาเข็มคอนกรีตหน้าตัดรูปตัวไอ, เสาเข็มคอนกรีตหน้าตัดวงกลม, เสาเข็มคอนกรีตสปัน และชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและตามที่วิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ เสาเข็มคอนกรีตถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี และมีราคาที่ถูก คุ้มค่า สามารถกำหนดขนาดและความยาวให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน จึงนิยมแพร่หลายมากกว่า เสาเข็มเหล็ก

ด้วยจุดเด่นของเสาเข็มประเภทคอนกรีตที่กล่าวมานั้นจึงทำให้เกิดการพัฒนาเสาเข็มไมโครไพล์ประเภทคอนกรีตขึ้นมา ซึ่งเป็นการย่อส่วนความยาวให้สั้นลง เพื่อให้เหมาะสมการหน้างานที่มีพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด หน้างานที่มีการขนส่งค่อนข้างลำบาก อาทิเช่น งานก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน งานก่อสร้างต่อเติมโรงงาน และงานติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเสาเข็มไมโครไพล์ได้ถูกนำมาใช้งานแพร่หลาย สำหรับงานต่อเติมบ้าน อาทิเช่น งานต่อเติมห้องครัว งานต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของตัวบ้านและสิ่งต่อเติม สิ่งนำมาสู่ปัญหา การทรุด แตก ร้าว และรั่วซึมของรอยแตกของส่วนต่อเติม หรือบางกรณีส่งผลไปถึงโครงสร้างหลักของตัวบ้านได้เช่นกัน

สำหรับท่านที่ต้องการก่อสร้าง ต่อเติม สิ่งปลูกสร้าง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท เดอะไพล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยเข้าไปแก้ปัญหางานก่อสร้างของท่าน เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน