เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ผลิตขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเหล็กเสริมภายในเสาเข็มจะได้รับการอัดแรงด้วยเครื่องจักร เพื่อให้เสาเข็มมีกำลังรับน้ำหนักที่สูง

เสาเข็ม หัวใจสำคัญของสิ่งปลูกสร้าง

เสาเข็ม “หัวใจสำคัญของสิ่งปลูกสร้าง”

เสาเข็มเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากในการก่อสร้างช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการรับและถ่ายเทน้ำหนัก